Croeso i’n siop ar-lein - Welcome to our online store!

Yn cynnig cerddoriaeth ar gyfer offerynwyr, cantorion, athrawon, bandiau, corau, ysgolion a sefydliadau addysgol, ac hefyd offerynnau, tannau a llu o offer i gerddorion o bob oed a safon. Mae ein rhestr gynhwysfawr yn cynnwys dros 100,000 o deitlau o gerddoriaeth brintiedig, llyfrau tiwtor, cerddoriaeth ar gyfer arholiadau, a llyfrau cerddoriaeth addysgol. Cerddoriaeth o bob math gan gynnwys Clasurol, Roc a Phop, Jazz, Gwerin, Gwlad a llawer mwy.

We have printed music for all instrumentalists, singers, teachers, bands, choirs, schools and educational establishments, in addition to instruments, strings and plenty of equipment for musicians of all ages and abilities. Our comprehensive stock includes over 100,000 titles of sheet music, tutors, examination music, educational and printed music books. Music of all types including Classical, Rock and Pop, Jazz, Folk, Country and much more.
FEATURES
Piano Chord Songbook
Piano Chord Songbook
Play piano with your favourite bands and artists with the Piano Chord Songbook series, including The Beatles, Taylor Swift and Elton John!

New ABRSM Woodwind
New ABRSM Woodwind

Get the new Flute, Clarinet, and Saxophone ABRSM exam pieces here, including the scales, arpeggios and sight reading books, or the all-in-one exam packs!LCM Electronic Keyboard 2021
LCM Electronic Keyboard 2021

All 10 grades of the new LCM Electronic Keyboard syllabus can be found here!NEW RELEASES

Pianos Cymru  Music Warehouse Rear of Police Station Porthmadog Gwynedd LL49 9NU  01766 512795  accounts@pianoscymru.com  

Privacy Policy
Copyright © MailMyMusic 2016